Whey Protein / Captain Whey

Whey Protein เวย์โปรตีน กัปตันเวย์

เวย์โปรตีนไอโซเลต + ไฮโดรไลซ์สูตรเฉพาะ ผสมวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อ
และซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอในร่างกาย บรรจุไว้ในซองเดียว

ส่วนประกอบหลัก
Whey Protein Isolate
Whey Protein Concentrate
Whey Protein Hydrolyzed

ประโยชน์ของกัปตันเวย์
- เพิ่มกำลังในการออกกำลังกาย
- ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
- เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
- รักษามวลกล้ามเนื้อ
- เผาผลาญไขมันส่วนเกิน

Whey Protein เวย์โปรตีน กัปตันเวย์Whey Protein เวย์โปรตีน กัปตันเวย์Whey Protein เวย์โปรตีน ไอโซเลท กัปตันเวย์ Whey Protein เวย์โปรตีน แอล คาร์นิทีน กัปตันเวย์Whey Protein เวย์โปรตีน Multi vitamin วิตามิน กัปตันเวย์Whey Protein เวย์โปรตีน กรดอะมิโน กัปตันเวย์Whey Protein เวย์โปรตีน กัปตันเวย์Whey Protein เวย์โปรตีน กัปตันเวย์Whey Protein เวย์โปรตีน กัปตันเวย์

1,750 บาท
จำนวน:
Visitors: 71,186