โปรดทราบ

  • อาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรค  ไม่ได้ใช้แทนยาเพื่อการรักษาหรือป้องกันโรค แต่ใช้เพื่อการเสริมอาหาร
  • ผู้ป่วยที่รับประทานยาประจำที่แพทย์สั่ง ให้รับประทานยาต่อไปโดยไม่ต้องหยุด
  • การรับประทานอาหารเสริมควบคู่กับการรักษาตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ คุณอาจพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้
  • ทางเราไม่โฆษณาชวนเชื่อ เกินความเป็นจริง ผลลัพธ์ที่ได้จะดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับการดูแลร่างกายของแต่ละบุคคล ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำด้วยเป็นส่วนสำคัญ 
Visitors: 71,185