รู้จักคลอโรฟิลด์

  • คลอโรฟิลด์ คือ สารสีเขียวซึ่งมีอยู่ในพืชและผักทุกชนิด เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่สำคัญ มีปริมาณสารอาหารอยู่ครบถ้วนซึ่งช่วยในการดูดซึมของกรดอะมิโน และการสังเคราะห์แสง จะพบมากที่สุดในต้นอัลฟาฟ่า (Alfafa) อัลฟาฟ่าเป็นพืชที่ให้คลอโรฟิลด์ในปริมาณที่สูงมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ หลายเท่าตัว อาจจะเรียกอัลฟาฟ่าว่าเป็นแหล่งของคลอโรฟิลด์ที่ดีและสมบูรณ์ก็ได้ ในอดีตชาวอาหรับได้ใช้ต้นอัลฟาฟ่าเลี้ยงม้า และพบว่าพืชชนิดนี้ทำให้ม้าแข็งแรง ทำงานหนักได้ สุขภาพดีไม่ค่อยป่วยไข้ และที่สำคัญวิ่งได้เร็วกว่าม้าจากถิ่นอื่น จนชาวอาหรับใต้ได้ลองรับประทานเอง ผลปรากฎว่าร่างการแข็งแรงขึ้น กรัปรี้กระเปร่า ไม่เหนื่อยง่าย ด้วยสรรพคุณที่กล่าวขานกันสืบต่อกันมาในเรื่อง เป็นอาหารบำรุงสุขภาพจนมีการขนานนาม อัลฟาฟ่า ว่า “บิดาแห่งอาหารทั้งมวล” (The Father of All Foods)
  • คลอโรฟิลด์ มีคุณสมบัติในการทำปฎิกิริยาคีเลชั่น (Chelation) หรือปฎิกิริยาการจับสารตกค้าง สารพิษหรืออนุมูลอิสระในร่างกาย เมื่อคลอโรฟิลด์จับกับสารเหล่านี้แล้ว ก็จะถูกขับออกนอกร่างกายด้วยระบบขับถ่ายที่มีอยู่ อาจจะโดยทางอุจจาระ ปัสสาวะ หรือทางเหงื่อจึงพบว่าคลอโรฟิลด์ สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากการสะสมของสารพิษหรืออนุมูลอิสระเหล่านี้ได้ 
  • ศาสตราจารย์ ฮานส์ ฟิชเชอร์ (Hans Fisher M.D.) ชาวเยอรมันรับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ.1930 โดยท่านได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดเลือดแดงและคลอโรฟิลด์ ในบางเงื่อนไขสามารถแทนที่ศูนย์กลางของคลอโรฟิลด์ด้วยเหล็ก (Fe) จากอาหารธรรมชาติบางประเภท ทำให้อัตรการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดแดงดีขึ้น ทั้งนี้แมกนีเซียม (Mg) ที่หลุดออกไปจากศูนย์กลางโมเลกุลของคลอโรฟิลด์ ก็จะทำหน้าที่พาแคลเซียม (Ca) เข้าไปอุดรูพรุนของกระดูกต่างๆ ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นเมื่อเราได้รับคลอโรฟิลด์เข้าไปในร่างกายก็จะเปลี่ยนสารคลอโรฟิลด์ให้เป็นสารตั้งต้นที่ตับแล้วถูกส่งต่อไปในโพรงกระดูกซึ่งมีไขกระดูกอยู่ก็จะมีการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ในปริมาณที่มากขึ้น (หน้าที่ของไขกระดูก คือ สร้างเม็ดเลือดแดงและปรับระดับความเป็นด่างในกระแสเลือด) ปกติพบว่าเม็ดเลือดแดงในร่างการมนุษย์ จะถูกทำลายตลอดเวลาประมาณ 2-2.5 ล้านเซลล์ต่อวัน ด้วยสูตรโครงสร้างของโมเลกุลที่ใกล้เคียงกับโมเลกุลของเม็ดเลือดแดงต่างกันเฉพาะตรงกลางที่คลอโรฟิลด์มีแมกนีเซียม (Mg) และเม็ดเลือดแดงมีเหล็ก (Fe) จึงทำให้สีต่างกัน คือ คลอโรฟิลด์ มีสีเขียวแต่เม็ดเลือดแดง จากจุดนี้เองที่ทำให้คลอโรฟิลด์ถูกเรียกว่า “เลือดของพืช” (Blood of Plant) 
 
    •   คลอโรฟิลด์มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพและทางการแพทย์ อาทิ เช่น 1. คลอโรฟิลด์เป็นสารตั้งต้นในการสร้างเ...
    • alfalfacloseup
      อัลฟาฟ่า เป็นพืชตระกูลถั่วมีลักษณะลำต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร  รากมีความลึกถึง 30-45 เมตร และขยา...
Visitors: 71,186