ผลการวิจัย Peptide Collagen

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Peptide Collagen กับโรคข้อ (Roland W.Moskowits, Seminars in Arthritis and Rheumatism 30:87-99,2000) ทำการทดลองกับผู้ป่วยโรคข้อ 389 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมัน พบว่า Peptide Collagen มีส่วนช่วยในการลดอาการของโรคข้ออย่างชัดเจน

 

กลไกการทำงานของ Peptide Collagen

สถาบันวิจัยด้าน Biomatrix บริษัท Nippi ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ Peptide Collagen ในร่างกาย พบว่า มีการตอบสนองต่ออวัยวะต่างๆ เช่น

 • ข้อ พบว่า Peptide Collagen มีการแตกตัวและดูดซืมเข้าสู่กระแสโลหิตในรูปของ Dipeptide (กรดอะมิโนคู่ระหว่า Proline-Hydroxyproline) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เซลของ chondrocytes ส้าง Collagen type II และ Proteoglycans ช่วยให้กระดูกอ่อนมีความแข็งแรง
 • ผิวหนัง พบว่า Peptide Collagen มีการแตกตัวและดูดซืมเช่นเดียวกับการเกิดที่ข้อ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเซลล์ Fibroblast ที่ชั้นใต้ผิวหนังให้สร้าง Collagen type I เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่น และความชุ่มชื้น ช่วยให้ผิวหนังเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล
  • คอลลาเจนคืออะไร
   มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับคอลลาเจนมาฝากค่ะ... คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งมีอยู่ทั่วไปในร่างกาย มีปริมาณมากถึง 1 ใน 3 ของโปรตีนทั้งหมดในร่างกาย โดยอยู่ในผิวหนังชั้นหนั...
  • ascannotdo20111227-005
   โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของข้อต่อตามอาุยุ และการใช้งาน เป็นโรคที่เป็นปัญหาเรื้อรังในผู้สูงอายุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเองโดยกลไกตามธรรมชาติ กลุ่ม...
  • ข้อเสื่อม
   การป้องกัน/ลดภาวะ ข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อม : หลีกเลี่ยงท่าที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อม เช่น ท่านั่งยองๆ คุกเข่า เดินขึ้นลงบันได ยืนนานๆ กระโดดข้อกระดูกสันหลังเสื่อม : ควรให้สันหลังอยู่ในแนว...
Visitors: 71,185